"MOGĘ WIĘCEJ…"

Możemy więcej… zawsze, a szczególnie wtedy gdy ktoś nam pomoże…

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie od września 2017 roku do lutego 2018 roku przeprowadziło projekt pt. „MOGĘ WIĘCEJ”. Projekt realizowany był w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU – Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU.

MOGĘ WIĘCEJ…” był wieloprofilowym programem terapeutycznym dostosowanym do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne. Beneficjentom w każdym tygodniu została zaproponowana inna forma oddziaływania terapeutycznego

W projekcie wzięło udział 25 beneficjentów – dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, zespołem FAS, niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 2 do 18 lat z powiatu strzeleckiego i ich najbliżsi. Przeprowadzono 360 godzin zajęć indywidualnych, 75 godzin zajęć grupowych oraz 10 godzin konsultacji psychologicznych dla rodzin uczestników projektu. Zrealizowano cykl zajęć na które składała się terapia dająca wielowymiarowe efekty. Odbyły się indywidualne zajęcia na basenie, logopedyczne, z oligofrenopedagogiem, oraz zajęcia grupowe z psychologiem oraz wg Metody Dobrego Startu. Realizacja zadania umożliwiła beneficjentom zwiększenie ich samodzielności, sprawności i aktywności społecznej a ich najbliższym zostało udzielone wsparcie.

Poprzez udział w zajęciach u uczestników została rozbudza ciekawość świata, rozwinęła się komunikacja werbalna jak i pozawerbalna, spostrzegawczość, twórcze myślenie, poprawiła się zdolność zapamiętywania oraz wzrosło poczucie własnej wartości.

Poprawiło się funkcjonowanie w wielu sferach rozwoju, a rodzicom została zaprezentowana szeroka oferta zajęć i możliwości. Poznanie interesujących form i metod terapii wpłynęło na poczucie dobrze wykorzystanego czasu, a możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych (skierowanych głównie dla najbliższych dziecka niepełnosprawnego) poprawiło samopoczucie, utwierdziło w działaniach, pozwoliło w sposób odmienny spojrzeć na siebie, swoje niepełnosprawne dziecko i innych członków rodziny.

Poprzez realizację projektu nastąpił wzrost wiary w ludzi oraz bezinteresowną pomoc.

Dziękujemy za zaufanie i do zobaczenia w kolejnym projekcie…

Monika Szendzielorz-Nowakowska

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"V MITYNG PŁYWACKI"

Nasze przedszkolaki: Wiktoria, Marek, Paweł i Stasiu wspólnie z rodzicami wzięli udział V Mityngu Pływackim organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie i Powiat Strzelecki. Nasi pływacy spisali się doskonale, a uśmiechy na twarzach wskazują, że tak samo się bawili. Gratulujemy wszystkim!!!!!!! Brawo!!!!

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"TAJEMNICE ZMYSŁÓW"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowało od czerwca do grudnia 2016r. projekt pn. "Tajemnice Zmysłów". Projekt finansowany był przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON. W projekcie uczestniczyło 20 dzieci w tym dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, FAS, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia odbywały się w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym "Dobry Start" w Strzelcach Opolskich oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie. Podczas zajęć uczestnicy przy wykorzystaniu różnorodnych technik terapeutycznych jak: arteterapia, muzykoterapia, psychomotoryka, integracja sensoryczna, sensoplastyka mieli możliwość tworzenia i doświadczania świata wszystkimi zmysłami.

Zajęcia zakończyły się uroczystym podsumowaniem projektu i spotkaniem z Mikołajem, w którym wzięli udział także rodzice i opiekunowie dzieci.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYCIECZKA EDUKACYJNA PN."POZNAJEMY ŚWIAT"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie sfinansowało projekt cyklu wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, rozszerzający ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie opracowany przez p. Iwonę Mielcarz. Głównym celem wycieczki było poznawanie i korzystanie z różnych form kulturalnych oraz kształtowanie umiejętności poruszania się w ruchu ulicznym.

7 kwietnia w czwartek uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie z różnych klas znów mogli pojechać pociągiem do Opola, do  Teatru Lalki i Aktora. Obejrzeli  spektakl pt. „Szewczyk Dratewka”, jeden z najpiękniejszych bajkowych utworów. Ta baśniowa opowieść o dzielnym szewczyku nauczyła nas, że dobroć połączona z odwagą i ciekawością świata, pomaga zwyciężać zło i osiągnąć szczęście. Wspaniała scenografia, wyraziste postaci lalek oraz pogodny, rozśpiewany pełen ciepła spektakl sprawiły, że razem z  Szewczykiem Dratewką wzięliśmy udział w uroczym, magicznym przedstawieniu.

nauczyciel ZSS przy DPS z Kadłuba

Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

IV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

"W MAGICZNYM ŚWIECIE"

28 kwietnia uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich podczas IV Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „W magicznym świecie”. Organizatorem tego bajkowego wydarzenia jest Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Wzięło w nim udział 7 placówek specjalnych:

- Zespół Szkół Specjalnych w Opolu,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie,

- Zespół Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach,

-  Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu,

- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem,

- Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy,

- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Przybyli uczestnicy po raz kolejny przenieśli nas wszystkich do magicznego świata bajek, baśni, legend i opowieści, które zostały przedstawione w różnych formach teatralnych: teatrzyk kukiełkowy, inscenizacja, pantomima.

Wspaniała gra aktorska, oprawa muzyczna, piękne stroje, dekoracja oraz bajkowa atmosfera sprawiły, że wszyscy poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze.

Udział w przeglądzie został nagrodzony gromkimi brawami, a każda placówka  otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

PRZEDSZKOLE "DOBRY START"

Od  01 września 2015 roku rozpoczyna  działalność Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” przy ul. H Pobożnego 1 w Strzelcach Opolskich. którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie. Zainteresowanie było duże,  placówka jednak otwiera  jeden oddział dla dzieci w wieku  od 3 lat do 7 lat.  W przedszkolu  realizowana będzie podstawa programowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w małej grupie rówieśniczej oraz zajęcia dodatkowe: logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne oraz integracja sensoryczna i wiele innych ciekawych form terapii z zakresy rewalidacji społecznej. W przedszkolu realizowane  będą zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla przedszkolaków, jak również dla dzieci nie objętych opieką przedszkola. Placówka jest czynna od godz. 7.00 do 16.00. Finansowana będzie ze środków Stowarzyszenia, darowizn, dotacji budżetowej i częściowo przez rodziców. Młoda i pełna zapału kadra - nauczyciele, terapeuci, personel medyczny  oraz personel pomocniczy, czuwać będą nad efektywną realizacją programów edukacyjno-terapeutycznych w taki sposób, aby zapewnić każdemu dziecku sukces.

Spotkania adaptacyjne dla dzieci i ich rodzin, które odbywały się w sierpniu dały szansę  wzajemnego poznania.

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finasowemu ludzi, którzy życzliwie i z entuzjazmem zaakceptowali nasz pomysł. Na etapie projektowania przedsięwzięcia pomogli nam:

- Pan Jacek Lyka - dyrektor PPO ze Strzelec Opolskich,

- Państwo Maria i Raimund Adamietz z Kadłuba,

- Kaja Sp. z o. o ze Strzelec Opolskich,

- Pan Pyka Grzegorz  - Skup-Sprzedaż Artykułów Mięsnych z Jemielnicy,

- Firma „Regat” ze Strzelec Opolskich,

- Pan Piotr Trałka z Siedlca,

- Pan Paweł Więckowski Studio Meblowe Wistolm ze Strzelec Opolskich,

- Pan Sebastian Cembolista P.P.H.U. "S.C." Meble kuchenne z Dobrodzienia,

- Pani  Irena Sikora-Mysłek Przewodnicząca Koła Terenowego  Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarskiego w Częstochowie,

- Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z Warszawy.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


MITYNG PŁYWACKI

Pływalnia w Strzelcach Opolskich po raz trzeci stała się miejscem rywalizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. W zawodach organizowanych 7 maja 2015r przez Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Centrum Rekreacji Wodnej i Sportowej w Strzelcach Opolskich i współorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie wzięło udział 70 zawodników reprezentujących 9 ośrodków, zarówno Domów Pomocy Społecznej, jak i szkół specjalnych z Opola, Zawadzkiego, Kadłuba, Kędzierzyna-Koźla, Strzelec Opolskich i Kietrza. W czasie zawodów w Strzelcach Opolskich rozdano 32 komplety medali. Zawodnicy pływali stylem dowolnym, klasycznym i grzbietem. Dla zawodników o mniejszych możliwościach przygotowano wyścig z sprzętem pomocniczym, gdzie zawodnicy pływali również wymienionymi stylami.

Roman Bem

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"ZIELONA SZKOŁA" W POKRZYWNEJ

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało pobyt i wyżywienie wycieczki do Pokrzywnej w dniach 27, 28, 29 kwietnia 2015 r. z udziałem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Bardzo dobry podgórski mikroklimat Pokrzywnej, nieskazitelna przyroda oraz świeże powietrze to „coś” co było bardzo potrzebne wszystkim uczestnikom przygotowującym się do końca roku szkolnego. Park Edukacji i Rozrywki ROSENAU  „Zaginione miasto” to najciekawsza atrakcja turystyczna, z której wszyscy chętnie skorzystali.

Kornelia Mroszczyk  - kierownik wycieczki

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYJAZD DO TEATRU

W czwartek 30 kwietnia  uczniowie klas III i VI Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie pojechali pociągiem do Opola do  Teatru Lalki i Aktora na spektakl pt. „Szpak Fryderyk”. Razem z Panią Majer i Panem Hubertem mogli poznać i przeżywać zabawne przygody oraz wziąć udział w niezwykłym zdarzeniu jakie spotkało szpaka i szczury. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało projekt cyklu wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, rozszerzających ofertę edukacyjną, opracowany przez p. Iwonę Mielcarz. Celem tej wycieczki było poznawanie i korzystanie z różnych form kulturalnych, kształtowanie umiejętności poruszania się w ruchu ulicznym oraz utrwalanie umiejętności korzystania ze środków komunikacji publicznej – pociąg. Po  powrocie do domu uczniowie opowiadali o  swoich przeżyciach rodzicom i opiekunom.

Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

ZIMOWE ZMAGANIA NARCIARZY

W dniach 23 – 25 lutego 2015r.  uczniowie ZSS w Kadłubie i mieszkańcy DPS w Kadłubie wzięli udział w podsumowaniu treningu narciarstwa zjazdowego,  do którego zakwalifikowało się siedmiu zawodników. Zawody te odbyły się na pięknym stoku  „ Pasieki”  w Wiśle. Zawodnicy startowali w slalomie i biegu zjazdowym. Najmłodszą grupę reprezentowali Adrian Bryczkowski i Łukasz Michałek, którzy sprawiedliwie podzielili się między sobą medalami. Zaś grupę starszych doświadczeniem i umiejętnościami narciarzy reprezentowali Krzysztof Wiesner, Dariusz Konefał, Szczepan Kuczewski, Piotr Bosy i najmłodszy w tej grupie Michał Rykowski. Zawodnicy ci zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności i miejsca medalowe podzielili między sobą.

Nad całością zadania czuwali trenerzy Roman Bem i Dariusz Lejżak maksymalnie zadowoleni z umiejętności i zachowania swoich podopiecznych, jak i osiągnięć trenerskich, które wynagrodziły całoroczny trud prowadzenia ekipy narciarzy zjazdowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji zatroszczyło się o to, by zawodnicy mieli finanse na  korzystanie z wyciągów.

trener Roman Bem

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

FERIE ZIMOWE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ OD 19.01-01.02.2015

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie ferii zimowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Pozyskane środki przeznaczone zostały na wyjazd do kina w dniu 21 stycznia na film pt. "Miś Paddington", który swoimi nienagannymi manierami zawstydził pewnie niejednego widza. Podopieczni Domu wzięli również udział w szalonym kuligu i dyskotece, na którą zaprosili koleżanki z Czarnowąs i Kietrza. Przez cały okres ferii zimowych trwały konkursy zręcznościowe, gry i zabawy na sali gimnastycznej. Mieszkańcy ujawnili swoje talenty podczas publicznych występów piosenki grupowej, wykazali się również na Kręgielni -a tam jak wiadomo potrzeba nie lada umiejętności i wysiłki. Po serii urozmaiconych zajęć i relaksu zadowoleni mieszkańcy wrócili do codzienności .

Helena Sachta- Griner

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


"MAŁYMI KROKAMI W SAMODZIELNOŚĆ"

W dniu 6 grudnia 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie uroczyście zakończyło projekt „Małymi krokami w samodzielność” realizowany w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU – Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU.

Na ostatnich zajęciach nie zabrakło dobrej zabawy, wspaniałej atmosfery i mnóstwa uśmiechu.  Naszych uczestników odwiedził Św. Mikołaj, który przyniósł cały wór prezentów, zarówno dla dzieci jak i rodziców.

W projekcie wzięło udział dwadzieścioro dzieci i ich rodzin z powiatu strzeleckiego. Zajęcia trwały od sierpnia i obejmowały spotkania grupowe z wykorzystaniem  metod  aktywizujących i techniki ściśle związanych z arteterapią, muzykoterapią, bajkoterapią i stymulacją polisensoryczną. Rodzice wspólnie ze swymi dziećmi  mieli także możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z psychologiem, logopedą i rehabilitantem. Zostało również zorganizowane spotkanie grupowe ze specjalistą  ds. pozyskiwania wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYCIECZKA DO  GLIWIC

W piątek 14 listopada uczniowie z klasy IIIB i VI Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie kolejny już raz pojechali pociągiem na wycieczkę do Gliwic. Odwiedzili Centrum Handlowe „Forum”, gdzie największą atrakcją była jazda ruchomymi schodami i windą. Później przenieśli się na piękną i kolorową łąkę, poznając ich mieszkańców, gdzie wspólnie z „Pszczółką Mają”  w kinie Cinema City, przeżyli wspaniałą przygodę.

Udział w wycieczce był możliwy dzięki wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji  i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, które sfinansowało projekt cyklu wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, rozszerzający ofertę edukacyjną, a opracowany przez nauczycielki szkoły ZSS w Kadłubie: p. Iwonę Mielcarz i p. Martę Kapica.

Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

OPOWIEŚCI Z NARNII

W dniu 30 października 2014 uczniowie ZSS przy DPS w Kadłubie mieli okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym pt. „ Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa”. Spektakl ten wystawiany był w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Bezpośredni kontakt z żywymi  aktorami oraz teatrem wywarł ogromne wrażenie na uczestnikach wyjazdu. Bardzo podobały się efekty specjalne i muzyka wykorzystane w przedstawieniu.


Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie udzieliło wsparcia finansowego na realizację tej inicjatywy.

Leszek Kosydor

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

KONKURS KULINARNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na piąty Międzyszkolny Konkurs Kulinarny „Z gotowaniem za pan brat”. Festiwal odbył się 27 października w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Do rywalizacji stanęli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Zespołu Placówek Edukacyjnych w  Dobrodzieniu oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Zaproszone placówki wyłoniły 3-osobowe drużyny, w których znaleźli się uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Atmosfera była przednia. Uczestnicy wspaniale się bawili, a ich  umiejętności i wiedza wprawiała w zdumienie.  Ze wszystkimi konkurencjami drużyny poradziły sobie znakomicie  - zwycięzcami byli wszyscy. Uczestnicy poprzez ułożenie puzzli dowiedzieli się jakie nagrody zabiorą ze sobą do szkół.  Nagrodami był sprzęt AGD: czajnik bezprzewodowy, toster, mikser oraz mini-kuchenka. Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy oraz upominki.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest p. Monika Szendzielorz-Nowakowska.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM PROJEKCIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie zaprasza dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim, z autyzmem,  mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodziców i rodzeństwo z powiatu strzeleckiego do udziału w projekcie:

„Małymi krokami w samodzielność"
Realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU- Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU,
w terminie od sierpnia do grudnia 2014 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie. W ramach projektu odbędą się zajęcia indywidualne i grupowe, które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę– oligofrenopedagogów, psychologa, rehabilitanta, neurologopedę, specjalistę ds. pozyskiwania wsparcia finansowego dla niepełnosprawnych. Dla rodziców zostaną zorganizowane grupowe spotkania z każdym specjalistą (4h), dodatkowo rodzice wspólnie ze swymi dziećmi będą mieli możliwość odbycia indywidualnych konsultacji (dla każdego zarezerwowano po 1 h konsultacji z psychologiem, rehabilitantem i neurologopedą).

Zajęcia grupowe będą odbywać się w maksymalnie 5 osobowych grupach.
Podczas projektu prowadzone będą zajęcia wykorzystujące metody aktywizujące i techniki ściśle związane z arteterapią, muzykoterapią, bajkoterapią i stymulacją polisensoryczną. Tematyka zajęć dostosowana zostanie do panującej aktualnie pory roku (lato, jesień, zima).

Arteterapia stanowi podstawowy element rozwoju, ponieważ łączy ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne. Dzięki temu wpływa na harmonijny rozwój osobowości. Daje wiele dobrodziejstw: radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania, wzmacnia poczucie własnej wartości oraz zaspokaja potrzebę działania i doświadczania świata. Dzieci i młodzież biorące udział w proponowanych zajęciach zmniejszą swoje napięcie psychofizyczne, odblokują emocje i wszelkie napięcia. Zajęcia odprężą i zrelaksują uczestników. Dzięki zastosowaniu różnych technik plastycznych nastąpią zmiany ustrojowe, poprawi się funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz mięśni (zwłaszcza rąk) kości i więzadeł. Zajęcia plastyczne przyczynią się do doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz do usprawnienia manualnego rąk.

Bajkoterapia jest jedną z form terapii, którą można wykorzystywać przy pracy z dziećmi. Stosowana może być nie tylko przez specjalistów, ale również przez samych rodziców. Jest to po prostu sposób przepracowania i omówienia konkretnego problemu w oparciu o materiały czytelnicze. W tym przypadku są to na ogół różnego typu bajki lub specjalnie zbudowane opowieści dotyczące określonego tematu. Rodzice biorący udział w zajęciach nabędą umiejętności dobierania odpowiednich bajek, które pomogą rozwiązać problem ich dziecka.

Muzykoterapia dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Uczestnicy zajęć doświadczą poprawy nastroju, pozytywnych przeżyć, przełamią bariery nieśmiałości, rozładują napięcia.

Stymulacja polisensoryczna -  to zmysły  decy­dują o pozna­wa­niu  ota­cza­ją­cego nas świata. Różne rodzaje infor­ma­cji zmy­sło­wych docie­ra­ją­cych do mózgu po zin­te­gro­wa­niu wytwa­rzają odpo­wie­dzi, które budują nie­zbędne pod­stawy dla psy­cho­ru­cho­wego roz­woju dziecka. Uczymy się przez zmy­sły i bez infor­ma­cji docie­ra­ją­cych do naszego sys­temu ner­wo­wego nie byłoby ucze­nia się ani roz­woju. Nie­któ­rzy ludzie uczą się słu­cha­jąc, inni lepiej zapa­mię­tują to, co widzą, a jesz­cze inni wyko­rzy­stują różne kom­bi­na­cje zmy­słów, by uczyć się wydaj­niej. Takie naucza­nie polisen­so­ryczne dostar­cza­jące coraz to nowych bodź­ców, anga­żuje różne zmy­sły pozwa­la­jąc na dotar­cie więk­szej ilo­ści infor­ma­cji do układu ner­wo­wego co powoduje osią­ganie lep­szych efek­tów  w ucze­niu się dziecka.

Na zgłoszenia czekamy do końca lipca 2014 r., pod numerami telefonów:

Sylwia Stanek –  504 723 774

Barbara Macygon – 606 946 788

 

W INDIAŃSKIEJ WIOSCE

18 czerwca uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie odwiedzili skansen wioski indiańskiej „Hocioka” w Dabrówce Dolnej koło Pokoju. Uczestnicy na moment mogli przenieść się na Dziki Zachód i zostać wojowniczym Indianinem. Dzieci mogły stać między tipi wziąć do ręki łuk i spróbować upolować "bizona". Odwiedzając moją wioskę można powiedzieć, że marzenia się spełniają. Uczniowie poznali z bliska życie i kulturę dumnych, prawych Indian, narodu, któremu "blade twarze" i "ogniste języki" wyrządziły wiele krzywd.

Wycieczka została zrealizowana dzięki wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które sfinansowało bilety wstępu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "TWÓRCZOŚĆ WANDY CHOTOMSKIEJ"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ufundowało nagrody dla zwycięzców Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem „Twórczość Wandy Chotomskiej”.

Rozstrzygnięcie odbyło się 16 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z nauczycielami oraz Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego – Waldemar Gaida, który wspólnie z dyrektorem ZSS w Kadłubie wręczał dyplomy i nagrody.

Na konkurs przesłano łącznie 64 prace z 7 szkół specjalnych województwa opolskiego, w kategorii klas I-III 11 prac, w kategorii klas IV–VI 15 prac oraz  klasy gimnazjalne 38 prac. Koordynatorami konkursu były p. Barbara Macygon i p. Monika Szendzielorz – Nowakowska.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYCIECZKA DO WISŁY I CIESZYNA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach szkolnego projektu edukacyjnego "Szlakiem legend polskich" udzieliło wsparcia finansowego na wyjazd w dniu 12 czerwca gimnazjalistów i uczniów SPdP Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie do Wisły i Cieszyna.

Mogliśmy zobaczyć, gdzie bierze swój początek największa polska rzeka Wisła i podziwiać górski krajobraz nad zaporą w Wiśle - Czarne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się skocznia im. Adama Małysza w Wiśle - Malince znana z transmisji telewizyjnych. W Cieszynie obchodzącym właśnie Święto Trzech Braci czekało na nas mnóstwo atrakcji. Zobaczyliśmy granicę Polski z Republiką Czeską na rzece Olzie. Podziwialiśmy widoki na polski i czeski Cieszyn ze Wzgórza Zamkowego i Wieży Zamkowej. Na własne oczy mogliśmy zobaczyć Rotundę znaną z banknotu 20-złotowego. Spacer zabytkowymi uliczkami i po Rynku pozwolił nam poczuć atmosferę tego pięknego polskiego miasta. W Zapiecku czekał na nas pyszny domowy obiad. Na koniec dotarliśmy do Studni Trzech Braci znanej z omawianej w szkole legendy. W ten piękny słoneczny dzień nie mogło oczywiście zabraknąć pysznych lodów.[p. Monika Szendzielorz-Nowakowska]

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


WYCIECZKA NAD JEZIORO DZIERŻNO

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na wyjazd uczniów szkoły podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie nad jezioro Dzierżno. Wyjazd odbył się 9 czerwca.

Tym razem pogoda nam dopisała i w gorącym słońcu mogliśmy długo pływać łódkami. Przeżycie tej wspaniałej przygody umożliwili nam nasi przyjaciele z Klubów Żeglarskich „Kornelius”, „Klar” i „Dal”. Dodatkowo upiekli specjalnie dla nas pyszne ciasta, przygotowali kiełbaski, które piekliśmy w ognisku. Wspaniale spędzony dzień zostało zakończone wspólnym śpiewaniem piosenek przy dźwiękach gitary. Pobyt  nad jeziorem na długo zostanie nam w pamięci. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i miłe przyjęcie. Mamy nadzieję, że za rok również się spotkamy i wspólnie razem popływamy. [Iwona Mielcarz]

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"ZIELONA SZKOŁA"- WYCIECZKA DO GRZYBOWA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało niektórym uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie większą część kosztów wycieczki do Grzybowa. W dniach 26-31 maja uczniowie, pod opieką p. Iwony Mielcarz i p. Marty Kapica wyjechali na "Zieloną Szkołę" do pięknej, malowniczej miejscowości k./Kołobrzegu.

Dla niektórych uczniów był to pierwszy kontakt z morzem. Codzienne spacery brzegiem morza, zabawy na plaży, zwiedzanie latarni, rejs statkiem, sprawiły że wspomnienia na długo zostaną w pamięci. Dzięki wyjazdowi uczniowie poznali nowy środek komunikacji morskiej oraz środowisko nadmorskie. „Zielona szkoła” nad morzem to nie tylko doskonałe warunki do zabawy, rozwijanie umiejętności poznawczych i edukacyjnych, ale również korzyści zdrowotne. Nadmorskie nasycone jodem powietrze to silny i bardzo pozytywny bodziec dla układu odpornościowego.[p.Iwona Mielcarz, p. Marta Kapica]

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

POZNAJEMY ŚWIAT

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało projekt  cyklu wycieczek edukacyjnych pt. „Poznajemy świat”, rozszerzających ofertę edukacyjną szkoły, opracowany przez nauczycielki szkoły: p. Iwonę Mielcarz i p. Martę Kapica. 8 maja uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie pojechali pociągiem do Opola do  Teatru Lalki i Aktora na spektakl pt. „Psiakość 2, czyli kostka została rzucona”.

Celem tej wycieczki było poznawanie i korzystanie z różnych form kulturalnych,  kształtowanie umiejętności poruszania się w ruchu ulicznym oraz utrwalanie umiejętności korzystania ze środków komunikacji publicznej - pociąg. Niektórzy uczestnicy mieli możliwość po raz pierwszy w życiu przejechać się pociągiem. Był to również doskonały sposób zaobserwowania życia w dużym mieście.[Iwona Mielcarz]

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poprzez wsparcie finansowe, umożliwiło realizację projektu edukacyjnego "Szlakiem polskich legend", w którym udział wzięli uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. W dniu 28 kwietnia uczestnicy zwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu- Bierkowicach.

Uczniowie mogli zobaczyć muzealną ekspozycję składającą się z prawie 50 wiejskich zabytkowych budowli drewnianych, które są wyposażone i urządzone wewnątrz w oryginalne sprzęty, narzędzia i meble. Oprócz możliwości przeżycia takiej historycznej wycieczki, uczestnicy, pośród drzew, łąk i wiejskich ogródków warzywno-kwiatowych, mogli odpocząć i zrelaksować się.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego w ramach projektu szkolnego "Poznajemy Świat" dla klas I-VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. 08.04.2014r. uczniowie wyruszyli na kolejną wycieczkę. Tym razem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.

Dzięki życzliwości panów Strażaków dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się ich pracy, mogły oglądać pomieszczenia komendy, samochody i specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Dużą atrakcją dla nich była możliwość przymierzenia ubioru strażaków, kasków, przejażdżka wozem strażackim, oglądanie jak strażacy w czasie alarmu zjeżdżają w dół po grubej rurze, a także to, że mogły lać wodę z prawdziwego strażackiego węża. Panowie strażacy wykazali się dużą cierpliwością i dobrym podejściem do dzieci, za co bardzo dziękujemy. To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Marta Kapica, Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

PIĘKNY UŚMIECH

Po raz kolejny w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie odbył się konkurs na „Piękny Uśmiech”. W akcji prozdrowotnej, zorganizowanej w dniu 3 kwietnia przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej wzięli udział podopieczni DPS oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS. Uczestnicy wykonali piękne prace plastyczne, nie tylko grupowe, ale i także indywidualne. Zwycięzcy zostali wyłonieni z kategorii prac indywidualnych tj. miejsce pierwsze- Marcin Król, drugie- Jan Marcinek, trzecie- Adrian Bryczkowski.

Akcja obejmowała również międzygrupowy konkurs poprawnego mycia zębów. Mieszkańcy wzorowo troszczą się o swoje zęby. Mają ogromną wiedzę na temat przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. Za najładniejszy uśmiech podopieczni zostali obdarowani nagrodami.

Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Alicja Kukuła

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

W MAGICZNYM ŚWIECIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zakup nagród w II Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnej "W magicznym świecie". Przegląd odbył się 20 marca w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Wzięli w nim udział uczniowie z następujących placówek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Leśnicy, Zespół Szkół Specjalnych w Opolu, Zespół Szkół Specjalnych przy SOSW w Głubczycach, Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Uczestnicy przeglądu - młodzi aktorzy, przenieśli wszystkich do zaczarowanego świata bajek, baśni, legend i opowieści, które zostały przedstawione w formie inscenizacji. Za włożony trud oprócz gromkich braw każda szkoła otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrody. Swoją obecnością zaszczycił Wicestarosta Strzelecki p. Waldemar Gaida i Naczelnik Wydziału Edukacji p. Ewa Pinkawa, którzy obdarowali zespoły artystów słodyczami.[Iwona Mielcarz].

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

W ZABYTKOWEJ KOPALNI SREBRA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego w ramach projektu szkolnego pn.„Szlakiem polskich legend”. W dniu 03.04.2014r. uczniowie szkoły zwiedzili niecodzienne i bardzo atrakcyjne miejsce, była to podróż do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Uczestnicy pozyskali ogromną wiedzę nie tylko o samej kopalni, ale także o pracy górników i wydobywanych tam surowcach.

Wyposażeni w wiedzę ruszyliśmy dalej i „głębiej” -  szyb, którym zjeżdżaliśmy w dół zatrzymał się na głębokości 40 m. Tam rozpoczęła się nasza wędrówka po kopalnianych korytarzach.  Oglądaliśmy wyrobiska, próbowaliśmy wyobrazić sobie pracę górnika w tamtych czasach i wysłuchaliśmy pouczających słów „Skarbnika”.  Na koniec zwiedziliśmy jeszcze Skansen Maszyn Parowych.  Wróciliśmy do domów bogatsi o nowe doświadczenie. [M. Szendzielorz- Nowakowska]

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


ODPOCZYNEK W BRENNEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na wyjazd podopiecznych gr. VI Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie do Brennej u podnóża Beskidu Śląskiego. Turyści z Kadłuba zakwaterowali się w Ośrodku Wypoczynkowo- Szkoleniowym REGOR położonym w dolinie rzeki Brennicy, która szczyci się wspaniałym, czystym mikroklimatem. W Brennej uczestnicy skorzystali z turystyki pieszej, do której zachęciły nie tylko górskie pejzaże i urokliwe polany ale także cicho szemrzące strumienie. Atutem obiektu stała się kryta pływalnia, grota solna oraz smaczna regionalna kuchnia. Brenna to idealne miejsce na wypoczynek łączący dobrą zabawę i dbałość o zdrowie.

Alicja Kukuła

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

ZIMOWY TRENING

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało niektórym uczniom z klas najmłodszych i najstarszych ZSS wyjazd na trzydniowy obóz treningowy do Pogórza w Beskidzie Śląskim. Trenerami i opiekunami uczestników byli: Pan Roman Bem i Pan Dariusz Lejżak.
"Przyszli Olimpijczycy" mają już za sobą pierwsze doświadczenie jazdy na nartach. Po śniegowe szaleństwo zawodnicy wyruszyli także w tym roku. Tam śniegu było o wiele więcej! Czy wiecie, jak niełatwym zadaniem jest nauczanie jazdy na nartach? Ale ile przy tym frajdy i radości! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYJAZD DO KINA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało uczniom Zespołu Szkół Specjalnych wycieczkę do kina. Cała społeczność szkolna w dniu 30.01.2014 r. wyruszyła w poszukiwaniu zimy do .... kina w Kędzierzynie -Koźlu na film "Królowa Śniegu".
W "Królowej Śniegu" jest zasadniczo wszystko, co powinno znaleźć się w solidnie skrojonej bajce od lat pięciu do stu pięciu. Była to animacja, która zawładnęła sercami widzów i zagwarantowała im dobrą rozrywkę.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

 


2013 rok

 

 

"PIES MOIM TERAPEUTĄ JEST"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od września do grudnia 2013 roku,
realizuje zadanie w ramach projektu
„Pies moim terapeutą jest”,
finansowane ze środków PFRON przez Województwo Opolskie, które polega na prowadzeniu zajęć grupowych z kynoterapii.

Uczestnikami zajęć są osoby niepełnosprawne intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i porażenia mózgowego. Łączna ilość dzieci biorących udział w projekcie to 25 osób. Zajęcia odbywają się w Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, raz w tygodniu, w każdą środę (kynoterapia) oraz co drugi czwartek (zajęcia twórcze). W zajęciach uczestniczą wolontariusze z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Spotkania mają na celu wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka wobec psa, rozwijanie sprawności fizycznej poprze luźne zabawy z psem, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie motoryki, zmniejszenie napięcie mięśni, rozwijanie umiejętności poruszania się na wózku, doskonalenie zdolności poznawczych, szczególnie pamięci, percepcji i koncentracji oraz wykształcenie umiejętności wyrażania swoich uczuć w sposób werbalny i niewerbalny.

Zajęcia z kynoterapii prowadzone są przez p. Karolinę Knapczyk – specjalistę kynoterapii, tresera psów, natomiast zajęcia twórcze prowadzą: p. Barbara Macygon i p. Monika Szendzielorz.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

KONKURS KULINARNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie w dniu 28 października 2013 r.
IV Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego " Z gotowaniem za pan brat".

Konkurs odbył się w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Zaproszonymi gośćmi byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobrodzieniu,  Zespół Szkół Specjalnych  przy DPS  w Zawadzkiem, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku oraz gospodarze Zespół Szkół Specjalnych  przy DPS w Kadłubie. Placówki wyłoniły 3-osobowe drużyny (uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
Atmosfera była wyśmienita. Uczestnicy wspaniale się bawili, wykazując się przy tym nie lada umiejętnościami i popisując się wiedzą na temat jedzenia i kuchni. Drużyny wspaniale poradziły sobie z przygotowanymi dla nich konkurencjami -  zwycięzcami byli wszyscy. Uczestnicy rzucając kostką do gry losowali nagrody rzeczowe dla swoich szkół. Nagrodami był sprzęt AGD: czajnik bezprzewodowy, wyciskarka do cytrusów, opiekacz oraz blender. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

p. Monika Szendzielorz-Nowakowska

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

BOWLING

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
w dniach 22 – 23 października 2013 r. zorganizowało, już po raz trzeci,
DNI AKTYWNOŚCI SPORTOWO- REKREACYJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- EDYCJA III- BOWLING.
Dni te były finansowane ze środków PFRON przez Województwo Opolskie.
W imprezie wzięło udział dwanaście drużyn z placówek specjalnych województwa opolskiego. Były to zespoły z: Kadłuba, Brzegu, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Głogówka, Zawadzkiego, Dobrodzienia, Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Leśnicy, Opola i Kluczborka. Uczestnikami były osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Drużyna liczyła 4 zawodników. Nad zawodnikami czuwali opiekunowie.

Impreza ta, poprzez udział w zawodach oraz prezentację możliwości osób niepełnosprawnych, miała na celu popularyzację bowlingu jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, współdziałanie w grupie i budowanie więzi społecznych a także rozwijanie sprawności fizycznej w ramach rehabilitacji społecznej.
Edycję zwyciężyła drużyna z Głogówka. Miejsce drugie zajęła drużyna z Leśnicy. Na trzeciej pozycji znalazła się drużyna z Zawadzkiego. Wszyscy otrzymali aparaty fotograficzne.
Należy tutaj dodać, iż nie tylko zawody sportowe  i dobra zabawa na kręgielni miały miejsce podczas Dni Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja III – Bowling. Uczestnicy mieszkali w  hotelu Festival, gdzie do ich  dyspozycji  był basen  i jacuzzi, gdzie można było odpocząć i  zregenerować siły.  Pierwszego dnia zostało także   zorganizowane wieczorne spotkanie przy muzyce. Atmosfera była wspaniała. Dominowała dobra zabawa, rywalizacja sportowa, a co najważniejsze  uśmiech i radość na twarzach uczestników i opiekunów. Dni Aktywności zakończyły się rozdaniem medali, dyplomów i nagród rzeczowych dla najlepszych drużyn, medali za uczestnictwo i dyplomów  dla pozostałych, oraz  pamiątkowych statuetek dla wszystkich drużyn. Każdy zawodnik otrzymał także słodki upominek.

Monika Szendzielorz- Nowakowska

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

PIKNIK JESIENNY

22 października b.r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie pikniku jesiennego dla dwudziestodwu osobowej grupy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Opiekunowie grupy przy dopisującej pogodzie rozpalili ognisko, na którym każdy mógł usmażyć sobie smaczne kiełbaski. Cały dzień towarzyszyły uczestnikom dobre humory. Opiekunowie bardzo dziękuję za okazałą pomoc.

 

"MÓJ PRZYJACIEL KOŃ"

W dniu 26 września uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie klasa II szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum zakończyły realizację zaplanowanego projektu "Mój przyjaciel koń". Podczas realizacji zadania uczniowie zaprzyjaźnili się z koniem o imieniu Harnaś, poprawili koordynację, zdolności motoryczne oraz równowagę i poczucie rytmu. Nauczyli się odpowiedzialności i komunikacji i wzmocnili poczucie swojej wartości oraz nabyli wiele umiejętności dotyczących pielęgnacji konia. Spotkanie z koniem było dla wszystkich czasem relaksu i odprężenia. Wszystkie te pozytywne wrażenia uczniowie mogli doświadczyć dzięki uprzejmości i wielkiemu zaangażowaniu pani Marty Czachor- instruktorki jazdy konnej, której należą się ogromne podziękowania.

pani Barbara Macygon i pani Monika Szendzielorz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

WYCIECZKA DO ŻYROWEJ

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie wycieczki do Żyrowej. 25 września b.r. niepełnosprawni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej wraz ze swoimi opiekunami przeżyli niesamowitą przygodę w "Stumilowym Lesie". W tym miłym i spokojnym zakątku wśród zieleni uczestnicy w atrakcyjny sposób spędzili czas. Podopieczni zwiedzili domki bohaterów bajki o Kubusiu Puchatku oraz plac zabaw z trampoliną i ślizgawkami. Po "kubusiowym szaleństwie" na uczestników czekał słodki poczęstunek.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


"BABIE LATO W KAJAKU"

W dniu 7 września 2013 roku
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie
zorganizowało
II Rajd Niepełnosprawnych, tym razem pn. „Babie lato w kajaku”.
Rajd został współfinansowany przez Powiat Strzelecki w ramach zadania publicznego
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Spływ kajakowy odbył się na rzece Mała Panew, organizatorzy imprezy do wspólnego udziału zaprosili uczniów szkół specjalnych powiatu strzeleckiego oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie i Zawadzkiem. Celem wypadu była integracja osób niepełnosprawnych, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych oraz nabycie nowego doświadczenia. Wytrwałość kajakarzy w przepłynięciu jedenastokilometrowego odcinka rzeki to najlepsze świadectwo sił, odwagi i motywacji w pokonaniu żywiołu. Po intensywnym wiosłowaniu na uczestników czekał gorący żurek, kiełbaska i ciasto.

Organizatorzy szczególnie dziękują wolontariuszom: Oskarowi Chabraszewskiemu, Pawłowi i Michałowi Kańgowskim, Mariuszowi Macygon, Neli Mielcarz, Joannie Palus oraz Beacie Stróżyk, którzy w tym dniu zostali opiekunami niepełnosprawnych kolegów.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"PIES MOIM TERAPEUTĄ JEST"

Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie, a finansowane ze środków PFRON przez Województwo Opolskie.

Adresatami planowanego zadania są dzieci niepełnoprawne intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i porażenia mózgowego. Zadanie jest adresowane do dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Łączna ilość dzieci dla których będą organizowane zajęcia z kynoterapii to 25 osób. Uczestnikami zajęć będą osoby niepełnoprawne intelektualnie z powiatów: strzeleckiego i opolskiego.

Miejscem realizacji zadania „Pies moim terapeutą jest” jest Kadłub, wieś położona w powiecie strzeleckim. Zajęcia odbywać się będą na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, w specjalnie przygotowanych salach. DPS jest przystosowany do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnoprawnymi intelektualnie. Wyposażony jest w odpowiednie sprzęty ułatwiające funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu i porażenia mózgowego (podjazdy, winda, toalety, szatnie).
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez okres od września do grudnia 2013 roku. W sumie odbędzie się 10 spotkań z kynoterapeutą oraz 3 spotkania twórcze (ostatnie w grudniu połączone będzie ze spotkaniem z Mikołajem).

WYJAZD DO WADOWIC I INWAŁDU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na wyjazd podopiecznych Domu Pomocy Społecznej do Inwałdu i Wadowic. Wyjazd odbył się 30.07.2013 roku. Uczestnicy zwiedzili Park Miniatur " Świat Marzeń" usytuowany na powierzchni 45 000m2. Mogli zobaczyć miniatury najsławniejszych cudów architektonicznych świata jak: Big Bena, Krzywą Wieżę, Łuk Triumfalny, Plac św. Piotra, a także wiele innych atrakcji lunaparkowych m.in. Zielony Labirynt, Auto Scooter, Koło Młyńskie, Pirat, Kino 5D. Park Miniatur pełen jest imponującej architektury ogrodowej i przepięknych kompozycji kwiatowych, wśród których funkcjonują punkty gastronomiczne i pamiątkowe. Obok Parku uczestnicy skorzystali również z niesamowitej rozrywki jaką dostarcza Dinoland w otoczeniu realistycznych replik dinozaurów. W Wadowicach obowiązkowo każdy musiał spróbować kremówek. Zadowoleni i pełni wrażeń podopieczni wrócili do Domu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

POZNAJEMY ŚWIAT

11 czerwca  2013 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie uczestniczyli w wycieczce nad jezioro Dzierżno. Pobyt i atrakcje zostały zorganizowane przez Kluby Żeglarskie „Kornelius”, „Klar” i „Dal”. Podsumowaniem przyjemnie spędzonego czasu było pieczenie kiełbasek na grillu. Wycieczka ta była możliwa, dzięki realizacji projektu „Poznajemy świat” w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej opracowanego przez nauczycielki szkoły, a została sfinansowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

W ramach projektu „Poznajemy świat” organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ostatnim czasie najmłodsi uczniowie ZSS przy DPS w Kadłubie wraz z wychowawczyniami Iwoną Mielcarz i Martą Kapica, mogli wyjechać do opolskiego Teatru Lalki, gdzie oglądali sztukę pt ”Nusia i wilki”. Odwiedzili również planetarium w Chorzowie. Uczestnicząc w seansie „Królestwo planet” mogli zorientować się w sferze niebieskiej, zobaczyć gwiazdy i gwiazdozbiory, układ słoneczny i jego składniki. W Obserwatorium astronomicznym zapoznali się z budową i zasadą działania teleskopów oraz ze sposobami wykonywania obserwacji astronomicznych. Wyjazdy te umożliwiły również korzystanie z publicznych środków transportu - pociągu, tramwaju, autobusu. Tak prowadzone zajęcia umożliwiają rozwój dzieci i przystosowują je do życia w społeczeństwie. W ramach tego projektu uczniowie będą jeszcze doskonalić swoje wiadomości i umiejętności w innych dziedzinach życia.

Nauczyciel ZSS Iwona Mielcarz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

TWÓRCZOŚĆ MARII KONOPNICKIEJ I EWY SZELBURG ZAREMBINY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem
„Twórczość Marii Konopnickiej i Ewy Szelburg Zarembiny”.

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z nauczycielami. S. Jolanta Wojtaszak- przewodnicząca jury wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom. Nagrodzonych czekał słodki poczęstunek.Koordynatorami konkursu były pani Barbara Macygon i pani Monika Szendzielorz.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


ZIELONA SZKOŁA

W dniach 5-6 czerwca 2013 roku odbyła się niezwykła wycieczka na Górę Św. Anny z udziałem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie. Mimo deszczowej pogody dopisywały dobre humory i promienny nastrój. Uczestnicy zwiedzili Bazylikę Św. Anny, Ołtarz Papieski, grotę Lurdzką i pomnik Czynu Powstańczego.  Później mogli wykazać się w zabawach plastycznych i quizach specjalnie dla nich przygotowanych. Drugiego dnia grupa wybrała się do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu na seans pt.” Tajemnica Zielonego Królestwa”. Ostatnim przystankiem podróży był obiad w restauracji Mc Donald’s. Najedzeni i bogatsi w nowe doświadczenia uczestnicy wycieczki wrócili do swoich domów.

Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


INDIAŃSKI DZIEŃ DZIECKA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w dniu 31.05.2013 zabawę w indiańskim klimacie dla wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS. Wspaniała atmosfera i ciekawe konkursy wodzireja przeniosły uczestników w tajemniczy świat orientu.

W Kadłubie co roku organizowany jest tematyczny Dzień Dziecka. Przed laty zaczęło się od Europejskiego Dnia Dziecka i tak to trwa do dziś. Co będzie w kolejnym odcinku poznawania świata? Zapraszamy za rok.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

"MÓJ PRZYJACIEL KOŃ"

W dniu 16.05.2013 r. klasa  I Szkoły Podstawowej oraz klasa II Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie
rozpoczęła realizację zadania edukacyjno – terapeutycznego
„Mój przyjaciel - koń”.

Zadanie będzie realizowane do października 2013 roku. Celem zadania jest przede wszystkim poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu, a także zmniejszanie spastyczności mięśni, pobudzanie zmysłów, relaksacja i odprężenie oraz stymulacja uwagi, pamięci, myślenia i mowy. Uczniowie błyskawicznie zaprzyjaźnili się z koniem o imieniu Harnaś i jego właścicielką panią Martą Czachor. Doskonale poradzili sobie z jazdą  stępem na lonży, a niektórzy spróbowali nawet jazdy kłusem. Wrażeń było co nie lada. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Monika Szendzielorz

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


WODA DAJE RADOŚĆ

„Woda daje radość”
to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie przy współudziale finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W zajęciach realizowanych na strzeleckim basenie 11 maja  wzięło  udział 15  niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku szkolnym, którzy ze względy na swoją niepełnosprawność ruchową sprzężoną z upośledzeniem umysłowym znacznym i głębokim,  nie mają możliwości korzystania z zajęć na basenie w formie grupowej. Wśród uczestników jest 6 osób na wózkach inwalidzkich. Prawidłową realizację zadania zapewniają wolontariusze:  nauczyciele Zespołu Szkól Specjalnych przy DPS w Kadłubie, rodzice oraz dorośli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Zajęcia są tak przygotowane, że do wody każdy uczestnik programu wchodzi  z indywidualnym opiekunem. W małym basenie z atrakcjami wodnymi nasi beneficjenci po raz pierwszy spotkali się z wodą w takich warunkach. W projekcie mamy zaplanowanych pięć takich wyjazdów w tym roku.
Trudno opisać emocje i wrażenia uczestników zajęć, bo wszystko mieści się w prostym słowie RADOŚĆ. Warto obejrzeć zdjęcia na naszej stronie , aby zrozumieć zadowolenie  uczestników i organizatorów. Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i pracownikom Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” za serdeczność i całkowite wsparcie naszej inicjatywy.

Kornelia Mroszczyk

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

I MITYNG PŁYWACKI

Zespół Szkół w Kadłubie zorganizował przy wsparciu
Stowarzyszenia na Rzecz  Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
I Mityng Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Mityng odbył się 22 kwietnia 2013 r. na pływalni w Strzelcach Opolskich i został objęty Patronatem przez Starostę Strzeleckiego, zaś Patronem Honorowym był Burmistrz Strzelec Opolskich. W mityngu uczestniczyło 28 zawodników z DPS w Zawadzkiem, DPS w Kadłubie, ZSS w Kadłubie i zaproszeni goście z ZSS w Opolu. Pływacy mogli wykazać się w następujących konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 25 m. dowolnym, 25 m. grzbietem, 25 m. klasycznym. Najlepszy czas zawodów na dystansie 25 m dowolnym  uzyskał  reprezentant Opola (0:19,47) wyprzedzając minimalnie reprezentanta Kadłuba (0:19,81). Wszystkich zawodników, trenerów i gości przyjął p. Przemysław Zaleciński, dyrektor CRWiS w Strzelcach Opolskich. Zaproszeni goście: p. Ewa Pinkawa - Naczelnik Wydziału Edukacji, reprezentująca Starostę Strzeleckiego, p. Magdalena Żelazna – Sekretarz, reprezentująca Burmistrza Strzelec Opolskich  i Dyrektor CRWiS p. Przemysław Zaleciński dokonali dekoracji zawodników.  Ekipy uczestniczące otrzymały także pamiątkowe statuetki i dyplomy. Organizatorzy: Pan Roman Bem i Dariusz Lejżak

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 21.02.2013

21  lutego w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie po raz pierwszy odbył się
Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
„W magicznym świecie’’,
w którym udział wzięli artyści z Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Głubczycach oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.

Profesjonalne przygotowanie i organizację zawdzięcza się p. Iwonie Mielcarz i p. Marcie Kapicy- nauczycielkom ZSS. Przedstawienia teatralne w formie inscenizacji i pantomimy przeniosły wszystkich w zaczarowany świat bajek, baśni i opowieści Każda z powyższych instytucji, wspaniale zaangażowana w przedsięwzięcie otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


NA STOKU NARCIARSKIM 18-19.02.2013

W dniach 18-19.02.2013r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie pod opieką trenerów Romana Bem i Dariusza Lejżak uczestniczyli w treningach narciarskich w trakcie których odbyły się zawody w narciarstwie zjazdowym (slalom i zjazd). Poza doświadczonymi już zawodnikami w zajęciach uczestniczyli dwaj nowicjusze rokujący szanse na następców swoich kolegów. Narciarze szusowali na stokach Złoty Groń w Istebnej i stoku Świniorka w Brennej. Dzięki pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie jak i gościnności Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu wyjazd mógł dojść do skutku. Dał możliwość doskonalenia umiejętności  jak i nauki jazdy na nartach dla nowych adeptów sztuki.

Roman Bem

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


FERIE ZIMOWE 2013

Tegoroczne ferie zimowe w województwie opolskim trwały od 28.01 do 10.02.2013 roku. W tym czasie, Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przygotował dla swoich mieszkańców atrakcyjną rozrywkę. Podopieczni mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, konkursach, grach i zabawach. Stowarzyszenie dofinansowało wyjazd do kina i na kręgielnię. Udzieliło również wsparcia na zakup nagród, słodyczy i innych przekąsek. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Po dwóch tygodniach szaleństw, wszyscy powrócili do swoich codziennych zajęć.


W MURZASICHLE 15.01-18.01.2013

W dniach od 15 do 18 stycznia podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz klasa techniczna Zespołu Szkól Specjalnych w Kadłubie uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Murzasichle, niedaleko Zakopanego. Podczas pobytu uczestnicy wycieczki zapoznali się z historią regionu poznając tradycję i bogatą kulturę tamtejszej ludności. Największą satysfakcję sprawiły jednak zabawy na śniegu, zjazdy na pontonie, nartach oraz kulig konny. Upominki i pamiątki zostały zakupione na najsłynniejszych i najbardziej reprezentacyjnych Krupówkach. W drodze powrotnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Mimo trzaskających mrozów pozostały miłe i ciepłe wspomnienia.

Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


2012 rok

 

 

MIKOŁAJKI 2012

W czwartek 6 grudnia 2012 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej odwiedził święty Mikołaj. Od samego rana wszyscy z niecierpliwością czekali na jego przyjście. Wreszcie pojawił się ubrany w czerwoną czapę i czarne jak węgiel buty. Nie wiadomo jak, namalował jakąś czarodziejską różdżką uśmiech na wszystkich twarzach. Jego wielki worek był pełen prezentów, w których przygotowaniu wiele zawdzięcza się naszemu Stowarzyszeniu. Podopieczni byli zachwyceni podarunkami, które otrzymali, a po zapanowała świąteczna zabawa. Mieszkańcy mogli wziąć udział w wybranych przez siebie warsztatach tj. jedni w atmosferze kina mogli zobaczyć filmy animowane o świętym Mikołaju, drudzy wcielili się w rolę małych aktorów  grając rolę w spektaklu teatralnym. Inni zachwycali się motorami grupy motorowej „TROOPERS OF HIGHWAYS MC POLAND  CZAPTER STRZELCE OPOLSKIE” lub swoje możliwości fizyczne wykorzystywali na sali gimnastyczne. Ten dzień był pełen wyjątkowych wrażeń.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

III POWIATOWY FESTIWAL AKTYWNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE"

28 listopada 2012 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie, pod patronatem Starosty Powiatu Strzeleckiego odbył się
III Powiatowy Festiwal Aktywności Niepełnosprawnych „Śpiewać każdy może”.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie przy współpracy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
Gościem specjalnym był pan starosta Waldemar Gaida.
Jak co roku swoje umiejętności i  uzdolnienia muzyczno-wokalne prezentowali wykonawcy powiatu strzeleckiego z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną wykorzystując technikę karaoke. Wszyscy wokaliści zostali nagrodzeni upominkami, dyplomami, zaś każda placówka otrzymała specjalną statuetkę.  W Festiwalu udział wzięli reprezentanci 6 placówek dla osób niepełnosprawnych powiatu strzeleckiego  wraz z opiekunami: Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Op.,  Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie, Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem. Na Festiwalu wystąpiło 18 wykonawców w 15 utworach.
Atmosfera  Festiwalu jest zawsze szczególna. Muzyka i  śpiew pokonuje wszystkie bariery natury emocjonalnej. Bawili się wszyscy. Pozostały wspomnienia utrwalone na zdjęciach. Tak udana impreza możliwa jest dzięki współpracy wielu osób rozumiejących szczególne potrzeby samorealizacji osób niepełnosprawnych w realiach dzisiejszej rzeczywistości. Dziękujemy  Staroście Powiatu Strzeleckiego za objęcie patronatem naszego Festiwalu, wszystkim terapeutom przygotowującym uczestników Festiwalu do występów, dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie za gościnność i życzliwość, dyrektorowi oraz nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie za pomoc w przygotowaniach i fachowe wsparcie inicjatywy Stowarzyszenia.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

W WIELICZCE I KRAKOWIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie wycieczki do Wieliczki i Krakowa. Uczestnikami tej wyprawy byli podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie wraz ze swoimi opiekunami. Pierwszym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie, cieszącej się od lat niesłabnącą popularnością, Kopalni Soli „Wieliczka”. Magiczna podróż labiryntem solnych korytarzy to idealna okazja, żeby poznać unikalne pejzaże niezwykłych komór, odkryć tradycję i historię wielickiej Kopalni. Będąc tam można wcielić się w rolę górnika w podziemnym fachu. Mnóstwo atrakcji i emocjonujących przeżyć dostarczył również pobyt w Krakowie i zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu czyli pięknego, historycznego muzeum. Taką wędrówkę na pewno każdy będzie pamiętał bardzo długo. Ofiarując Bogu swoje przeżycia, uczestniczyliśmy we mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków- Łagiewniki. Na pewno był to dzień pełen wrażeń i niesamowitych przeżyć. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni uczestnicy wrócili do domu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

BOWLING

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie w dniach 06-07 listopada 2012 r. zorganizowało w Opolu Dni Aktywności Sportowo- Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja II – Bowling. Impreza została sfinansowana  ze środków PFRON przez Województwo Opolskie. Wzięło w niej udział dwanaście drużyn z placówek specjalnych województwa opolskiego. Były to zespoły z: Kadłuba, Brzegu, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Głogówka, Zawadzkiego, Nysy, Grodkowa, Kędzierzyna-Koźla, Leśnicy, Opola i Kluczborka. Uczestnikami były osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, a każda z drużyn liczyła po 4 zawodników. Impreza ta odbyła się po raz drugi. Miała na celu szeroko rozumianą rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych poprzez prezentację ich możliwości, współdziałanie w grupie i budowanie więzi międzyludzkich, a także rozwijanie sprawności fizycznej  i umiejętności interpersonalnych u uczestników oraz popularyzację bowlingu jako dyscypliny sportowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy mieli w pierwszym dniu 3, 5 godziny na zapoznanie się z obiektem, regułami gry i trening. Wszystko to odbywało się na profesjonalnej kręgielni Szara Willa w Opolu.  Drugi dzień odbył się pod znakiem rywalizacji sportowej. Uczestnicy rozegrali kilka kolejek,  z których w ogólnej punktacji brany był pod uwagę najlepszy wynik każdego z nich.

Zwyciężyła drużyna z Kluczborka w składzie: Ewa Sordoń, Piotr Kowalczyk, Przemysław Grad, Przemysław Żółtaszek. Opiekunem drużyny był p.Bogusław Wydera.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Głogówka, w składzie: Beata Jaksy, Ewa Grzebyta, Piotr Florian i Mateusz Wesoły, a opiekunem drużyny była p.Małgorzata Pieścikowska.

Trzecie miejsce wywalczyła drużyna  z Grodkowa, w składzie: Aleksander Adamus, Adam Garbowski, Dawid Żydczyk i Patryk Żydczyk. Opiekunem drużyny była p.Magda Margoszczyn.
Warto dodać, iż nie tylko zawody sportowe  i dobra zabawa na kręgielni miały miejsce podczas Dni Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej Osób Niepełnosprawnych – Edycja II – Bowling. Uczestnicy mieszkali w  hotelu Festival, gdzie do ich  dyspozycji  był basen,  jacuzzi i sala fitness. Sportowcy po męczącym dniu na kręgielni relaksowali się i odpoczywali w hotelowym jacuzzi. Pierwszego dnia po kolacji dla uczestników została przygotowana także mini dyskoteka i  seans filmowy. Atmosfera była wspaniała. Dominowała dobra zabawa i współzawodnictwo sportowe, a co najważniejsze uśmiech i zadowolenie na twarzach uczestników, opiekunów i organizatorów. Dni Aktywności zakończyły się uroczystym rozdaniem medali i dyplomów dla  trzech najlepszych drużyn, medali za uczestnictwo i dyplomów dla pozostałych uczestników oraz pamiątkowych pucharów dla wszystkich drużyn. Każdy zawodnik otrzymał także słodki upominek. Uczestnicy otrzymali medale i gratulacje z rąk Prezes Stowarzyszenia p. Kornelii Mroszczyk. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zaprosić na kolejną, już trzecią edycję.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


KONKURS KULINARNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na organizację III Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „ Z gotowaniem za pan brat”. Spotkanie odbyło się 22 października w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie. W konkursie wzięli udział uczniowie z: Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem, Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Kamińskiego w Strzelcach Opolskich, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Leśnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrodzieniu, Zespołu  Szkół  Specjalnych   przy  DPS  w  Kadłubie.
Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach. Zmagania rozpoczęto od układania piramidy żywieniowej, w następnej kolejności było ubijanie piany z białek i obierania jabłka na czas. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Dobrodzienia. Później przyszła pora na przygotowanie sałatki owocowej. Pyszna i zdrowa sałatka dodała energii uczestnikom, którzy w kolejnej konkurencji popisali się wiedzą  i myśleniem logicznym przy rozwiązywaniu zagadek słownych. Ostatnią konkurencją było dekorowanie ciasteczek i oczywiście ich smakowanie. Wszystkie drużyny doskonale poradziły sobie z konkurencjami. Zwycięzcami byli wszyscy. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat żywienia, potrafili przygotować wyśmienitą sałatkę  i nie zabrakło im pomysłowości przy dekorowaniu ciasteczek. Dobre humory, uśmiechy na twarzy i całe mnóstwo pozytywnej energii, uczestnicy  wraz  z pamiątkowymi dyplomami i nagrodami zabrali  do swoich szkół.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

I RAJD NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie zorganizował 20 września 2012 roku na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny, I Rajd Niepełnosprawnych pn. „Babie lato na szlaku’’. Rajd ten został współfinansowany przez Powiat Strzelecki w ramach zadania publicznego „Organizacja różnej formy wycieczek dla małych i dużych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego celem poznania bogactwa przyrodniczego, architektonicznego i historycznego Powiatu Strzeleckiego i okolic”. Do udziału w Rajdzie zostali zaproszeni uczniowie wraz z opiekunami ze szkół specjalnych powiatu strzeleckiego. Rozpoczęcie rajdu miało miejsce na parkingu obok Muzeum Czynu Powstańczego, tam uczestnicy podzieleni na grupy i wyposażeni w suchy prowiant, ruszyli na szlaki. Każda grupa otrzymała aparaty fotograficzne, aby uwieczniać na nich piękno Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Efekty ich pracy będzie można podziwiać w holu Starostwa Powiatowego, gdzie została przygotowana wystawa pn. „Park Krajobrazowy Góra Św. Anny w obiektywie niepełnoprawnego piechura”.
Po obiedzie cała grupa przeszła pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie uczestnicy  mogli się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o historii tego miejsca. Delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem. Po tych chwilach zadumy i refleksji ruszyliśmy do Schroniska Młodzieżowego, gdzie przy ognisku i kiełbaskach uczestnicy dzielili się wrażeniami z całego dnia. Pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie uczestnicy wrócili do domu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

TURNUS REHABILITACYJNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na dwa 14-dniowe turnusy rekolekcyjno- rekreacyjne w Głogowie w terminie od 02- 16.08.2012, i od 16.08-01.09.2012. W turnusie uczestniczyło 20 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz ich opiekunowie p. Alicja Kukuła, p. Zofia Knapik, p. Irena Puzik i p. Beata gajda.  Dom „Uzdrowienie chorych” prowadzony jest przez Cichych Pracowników Krzyża, których celem jest służba  niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym. Celem pobytu było odzyskanie wiary w swoje możliwości duchowe, twórcze; odnalezienie sensu swojego życia naznaczonego chorobą i cierpieniem; pogłębienie więzi międzyludzkich; poprawa samopoczucia i nabranie sił fizycznych.
Podopieczni uczestniczyli w Eucharystii, rekolekcjach oraz innych spotkaniach mających na celu pogłębienie życia duchowego. Chętnie rozmawiali z kapłanami i spotykali się w grupach, dzieląc się własnymi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z niepełnosprawnością.  Nie zabrakło również odpowiednich zabiegów leczniczych dla ciała. W ramach kinezyterapii uczestnicy korzystali z rehabilitacji, której celem było usprawnianie fizyczne wg specjalistycznych metod. Zajęcia ruchowe prowadzone były w formie indywidualnej oraz grupowej. Niektórzy mieli możliwość wyjazdu na basen, jednak najciekawsza okazała się siłownia i grota solna, w której jeden seans to tak jak trzy dni nad morzem. To nie koniec atrakcji, każdego dnia czekały na uczestników niesamowite wrażenia związane z jazdą konną czyli rehabilitacją psycho- ruchową, oddziałującą jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Głogowskie koncerty rozbrzmiewały muzyką na najwyższym poziomie a gry i zabawy integracyjne pozwoliły na nawiązanie nowych przyjaźni. Uroki tego przepięknego piastowskiego miasta to zieleń komponująca się z zabytkową Kolegiatą, płynąca blisko Odra i kolorowa starówka. Na spacerach zapierało dech w piersiach. Na długo pozostanie to w naszej pamięci.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

PIKNIK RODZINNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w dniu 17 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Kadłubie I Piknik Rodzinny. Na piknik zostały zaproszone rodziny obecnych i byłych uczniów Szkoły, a także rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z okolicy. Niepełnosprawni brali udział w występach artystycznych i zabawach plastycznych. Wodzirej zapraszał do wspólnej każdego z gości. Był również czas na spokojną rozmowę przy kawie i cieście upieczonym przez nauczycielki i mamy z Rady Rodziców ZSS.
Gwoździem programu okazał się przyjazd grupy motocyklowej „TROOPERS OF HIGHWAYS MC POLAND  CZAPTER STRZELCE OPOLSKIE”. Wszyscy, bez wyjątku zachwycili się pięknymi motorami. Można było zrobić rundkę na tych niezwykłych maszynach. Radości i zachwytom nie było końca.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


ŻAGLÓWKI

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sfinansowało wycieczkę uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS nad jezioro Dzierżno, dzięki realizacji projektu „Poznajemy świat” w ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej opracowanego przez nauczycielki szkoły. Wyjazd odbył się w dniu 15 czerwca 2012 r., udział wzięli uczniowie z klasy I i III szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły przysposabiającej do pracy wraz z nauczycielami. Dzięki członkom Klubu Żeglarskiego - „Kornelius” i „Klar” uczestnicy odkryli wiele przyjemności jakie daje wspólne żeglowanie. Poznanie przyrody i krajobrazu otaczającego jeziora to dodatkowy atut tej wycieczki. Pobyt zakończyło tradycyjnie pieczenie kiełbasek na ognisku.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE  W GALERII

 

W ŚWIECIE JANA BRZECHWY I JULIANA TUWIMA

W dniu 11 czerwca 2012r. w Zespole Szkół  Specjalnych w Kadłubie odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pod hasłem Twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”.
W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami, a także jury oceniające prace: przewodnicząca Dyrektor ZSS w Kadłubie s. Jolanta Wojtaszak oraz członkowie p. Maria Ulbrich - plastyk ze SOK, p. Ewelina Pisarek –nauczyciel Biblioteki Pedagogicznej oraz p. Agnieszka Rużycka – Rączkowska, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich. Z zaproszenia skorzystał również przyjaciel naszej szkoły, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego -  p. Waldemar Gaida. W miłej atmosferze jury wręczyło dyplomy oraz nagrody, a później  na zwycięzców i zaproszonych gości czekał słodki poczęstunek. Na konkurs przesłano 70 prac z dziewięciu szkół specjalnych województwa opolskiego. Prace zachwyciły jury, które miało nie lada problem, aby wybrać te najlepsze.
W kategorii klas I-III, miejsca zajęli:
- I miejsce - Andrzej Kopczyński -ZSS Głubczyce, N/O Dorota Wójkowska,
- II miejsce – Adrian Bryczkowski -ZSS Kadłub, N/O Iwona Mielcarz,
- III miejsce – Patryk Nieszwiec  - ZPE Dobrodzień, N/O Krystyna Świder,
- wyróżnienie:  Kamil  Derka -SOSW Kluczbork i Amanda Ostrowska- SOSW
Kluczbork, N/O  Mariola Rymarz.
W kategorii klas  IV – VI, laureatami zostali:
- I miejsce – Sara Pawliczek –ZSS Krapkowice, N/O Edyta Prause-Laxy,
- II miejsce – Krzysztof Klawiński -ZSS Kadłub, N/O Halina Wielocha,
- III miejsce – Natalia Brańka -ZSS Głubczyce, N/O Dorota Wójkowska,
- wyróżnienie: Anna Pudelko -ZSS Krapkowice, N/O Edyta Prause-Laxy i  Anna
Antkowicz- SOSW Nysa, N/O Beata Mycek-Chmielewska.
A w kategorii klas gimnazjalnych miejsca zajęli:
- I miejsce – Katarzyna Mrózek-ZPS Praszka, N/O Elżbieta Karczyńska,
-II miejsce – Łukasz Banach -ZSS Opole, N/O Lilla  Napieraj,
-III miejsce – Anna Maria Bakalarczyk –ZPS Praszka, N/O Elżbieta  Karczyńska,
- wyróżnienie: Iwona Domarus ZSS Opole, N/O Lilla  Napieraj i Julita Ścigała ZPS Praszka, N/O Elżbieta Karczyńska

Organizatorzy dziękują za zaangażowanie i tak  liczny udział w konkursie oraz zapraszają na kolejną edycję w przyszłym roku.
Koordynatorkami konkursu były p. Barbara Macygon i p. Monika Szendzielorz.

ZDJĘCIA Z KONKURSU DOSTĘPNE W GALERII

 

W ZOO

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło dofinansowania na wyjazd grupy podopiecznych wraz z opiekunami Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Wyjazd odbył się 8 czerwca.
Odwiedzający mogli zobaczyć żyrafy, nosorożce, pandy rude, mrówkojady oraz różne gatunki małp i małpiatek. Specjalizacją ZOO stała się hodowla pazurkowców, lemurów i zwierząt kopytnych. Ogromne wrażanie sprawiła żyrafiarnia, wybieg goryli oraz basen z jedynymi w Polsce uchatkami kalifornijskimi. Uczestnicy zwiedzili również pawilon płazów - najbardziej zagrożonej wyginięciem gromady kręgowców. Mogli też zobaczyć pokaz karmienia fok.
Dla ciekawostki, obecnie w naszym opolskim ZOO przebywa 1363 zwierząt w 276 gatunkach.
Na zwiedzających czekało tam wiele innych atrakcji. Plac zabaw oraz MINI ZOO, gdzie najmłodsi mogą mieć bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Wśród bujnej zieleni, na terenie ZOO działa karczma pod dębami. Właśnie tam czekał na wszystkich obfity poczęstunek. Ze smacznym akcentem, pełni wrażeń powróciliśmy do domu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

NA GÓRZE ŚWIĘTEJ  ANNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie w dniu 5 czerwca b.r., wyjazdu grupy podopiecznych wraz z opiekunami Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie do Sanktuarium z figurką św. Anny Samotrzeciej na Górze św. Anny. Sanktuarium to przyciąga wielu ze względów religijnych. Uczestnicy wzięli udział w Eucharystii, mogli zobaczyć figurkę świętej, trzymającej w ręku Jezusa i Maryję, zwiedzić przepiękną Kalwarię oraz Grotę Lurdzką. Ten uroczy dzień zakończył się wspólnym obiadem w Domu Pielgrzyma, prowadzonym przez franciszkanów. Zadowoleni, mali pielgrzymi szczęśliwie wrócili do domu.


AFRYKAŃSKI DZIEŃ DZIECKA


Jest taki dzień w roku, na który czekają prawie wszyscy.

To Dzień Dziecka, czas zabawy dla dużych i małych dzieci

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w dniu 31.05.2012 festyn w afrykańskim klimacie dla wszystkich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS. Super pogoda, wspaniała atmosfera i  ciekawe  konkursy wodzireja Mirona pomogły  przenieść się na kilka godzin do Afryki i przeżyć niezapomnianą przygodę.

W Kadłubie co roku organizowany jest tematyczny Dzień Dziecka. Przed laty zaczęło się od Europejskiego Dnia Dziecka i tak to trwa do dziś. Nauczyciele ZSS przy DPS, członkowie Stowarzyszenia, co roku wymyślają inny klimat obchodów Dnia Dziecka. I tak powoli zwiedzamy cały świat.

ZDJĘCIA Z IMPREZY DOSTĘPNE W GALERII

 

WE WROCŁAWIU I TRZEBNICY

29 maja 2012 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie uczestniczyli w wycieczce do Trzebnicy i Wrocławia. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi śląskiej w Trzebnicy było pierwszym celem uczestników wycieczki. Miejsce to poprzez osobę świętej Jadwigi stało się dla współczesnego człowieka źródłem nadziei i pociechy, pojednania i współpracy z innymi narodami. Zwiedzający mogli wziąć udział w Eucharystii i zdobyć wiele cennych informacji na temat znanej orędowniczki. Była też chwila zadumy przed grobem świętej, która żyła prawie osiem wieków temu. Jeszcze przed południem autokar kierował uczestników w stronę Wrocławia by na wstępie zobaczyć miejski Stadion, na którym odbędą się tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i w końcu upragnioną Panoramę Racławicką, Ostrów Tumski i Halę Stulecia. Największe wrażenie sprawił jednak cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka, eksponowany w muzeum sztuki. Niesamowite przeżycie stworzył również Ostrów Tumski i hala widowiskowo-sportowa położona w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Hala ta została uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO i uwiodła nie tylko swoim urokiem, ale bliskością Pergoli, Fontanną multimedialną, Ogrodem Japońskim oraz ZOO. Zmęczeni i zaabsorbowani zwiedzili też Aulę Leopoldyńską, czyli największą i najbardziej reprezentacyjną część głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Aula jest cennym i unikatowym zabytkiem świeckiego późnego baroku. Otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora Uniwersytetu w roku 1702. Na gości czekał również wrocławski rynek z uroczą restauracją i przepysznym obiadkiem. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni powrócili do Domu.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

W OLSZTYNIE

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli 22.05.2012 w wycieczce do Częstochowy i Olsztyna. W Częstochowie zwiedzili sanktuarium zakonu paulinów na Jasnej Górze i uczestniczyli we mszy św. Odważni mogli zdobyć jasnogórską wieżę, na którą wiedzie 516 schodów. Na jej wierzchołku znajduje się krzyż, a pod nim kruk z bochenkiem chleba w dziobie (herb paulinów). Prosto z sanktuarium autokar zawiózł uczestników do wsi Olsztyn by zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku królewskiego. Ruiny te są jedną z atrakcji na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd. Zamek jest unikalnym w skali europejskiej przykładem warowni skalno- wyżynnej typu jaskiniowego i jedną z żelaznych atrakcji turystycznych regionu. Na zachód od zamkowego wzgórza rozciąga się wieś Olsztyn z ufundowanym w XVIII wieku przez starostę Jerzego Lubomirskiego barokowym kościołem. Malownicze wzgórza, urokliwy krajobraz sprawiły, że na chwile zaparło dech w piersiach. Napojeni pięknem pozwoliliśmy sobie odpocząć w ciszy wśród zieleni a w olsztyńskiej restauracji czekał na nas przepyszny obiad.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


W SOBÓTCE

Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych darczyńców uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie wraz ze swoimi nauczycielami przebywali  od 21 do 23.05.2012 na  wycieczce w Sobótce, u stóp Masywu Ślęży. Dwa dni zajęcia odbywały się w Sobótce, a trzeciego zorganizowany został wyjazd do ZOO we Wrocławiu. Niesamowite wrażenia, a przede wszystkim prawdziwy egzamin z zaradności życiowej i społecznej w warunkach pozaszkolnych. Zajęcia w ośrodku i w terenie pokazały uczniom i nauczycielom, że całoroczna nauka, ćwiczenie różnych umiejętności i sprawności ma konkretne zastosowanie oraz przynosi wymierne korzyści w radzeniu sobie poza szkołą i domem rodzinnym. Okoliczni mieszkańcy byli pod wrażeniem poziomu uspołecznienia naszych uczniów i ich zaradności. Bardzo interesujące okazało się zwiedzanie lotniska Aeroklubu Dolnośląskiego w Mirosławicach, rozmowa z kierownikiem oraz możliwość posiedzenia w samolocie AN-2.

ZDJĘCIA Z WYJAZDU DOSTĘPNE W GALERII


W CZĘSTOCHOWIE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na wyjazd podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie do miejsca gdzie tysiące pielgrzymów przemierza setki kilometrów by zobaczyć najsłynniejszy w Polsce zespół klasztorny. To właśnie tutaj, na Jasnej Górze zakon paulinów szczyci się cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zwanej Jasnogórską Panią. Nad wapiennym wzgórzem góruje wyniosła wieża bazyliki jasnogórskiej, otoczona murami twierdzy. Będąc tutaj podopieczni wraz ze swoimi opiekunami  odwiedzili kaplicę Cudownego Obrazu, gdzie od wieków czczona jest ikona Królowej Polski. To XIV wieczne arcydzieło, zostało sprowadzone z Rusi. To miejsce zachwyca swoim pięknem. Nic w tym dziwnego, w końcu to tutaj pielgrzymował Nasz najukochańszy papież Jan Paweł II. Spacer po Wałach Jasnogórskich pozwolił na chwilę refleksji. Sprawniejsi mogli wejść na wieżę, z której widok na Częstochowę i Jurę zachwyca każdego. Każdy z uczestników zakupił sobie pamiątki a przepyszne lody i inne smakołyki były podsumowaniem tego pięknego dnia. Dzień spędzony na Jasnej Górze to gwarancja dobrych przeżyć duchowych i estetycznych.

ZDJĘCIA Z WYJAZDU DOSTĘPNE W GALERII

 

"PIĘKNY UŚMIECH"

Pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie zorganizowały 19 kwietnia konkurs na "Piękny uśmiech". Tym sposobem, i mali i duzi mieszkańcy Domu, wiedzą jak troszczyć się o swoje zęby by były zdrowe i piękne. Celem konkursu jest również edukacja na temat przestrzegania zasad higieny jamy ustnej oraz stosowania odpowiednich i skutecznych środków, które zapewnią stałą i pewna ochronę. Za najładniejszy uśmiech podopieczni zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII

 

W TEATRZE

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych udzieliło wsparcia finansowego na zorganizowanie wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gliwicach.  Dzięki temu, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych i wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie wraz z opiekunami, w dniu 12.04.2012 uczestniczyli w spektaklu muzycznym  pt.: „Skarby Złotej Kaczki”. "Skarby Złotej Kaczki" to piękna baśń muzyczna osnuta na motywach znanej warszawskiej legendy o Złotej Kaczce, żyjącej w podziemiach Starego Miasta. Wszystkie dzieci z napięciem śledziły przygody bohaterów a inscenizacja oczarowała olśniewającymi dekoracjami i wesołymi melodiami. Uczestnicy jeszcze długo będą wspominać to wspaniałe wydarzenie, a w głowach będą brzmiały słowa Złotej Kaczki: „Morał tej baśni niechaj rozjaśni, to coście tutaj widzieli. Złoto nie cieszy, skarby nie cieszą, kiedy ich z nikim nie dzielisz”.


ZDJĘCIA DOSTĘPNE W GALERII


"ZIMA TAKŻE FAJNA JEST"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie przeprowadziło w dniu 13.03.2012 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie imprezę rekreacyjno-sportową o zasięgu powiatowym „Zima także fajna jest”. W zadaniu realizowanym pod patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich oraz patronatem Starosty Powiatu Strzeleckiego udział wzięło 36 zawodników z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną wraz ze swoimi opiekunami i trenerami.
Partnerem w realizacji  zadania był Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie oraz Zespół Szkól Specjalnych przy DPS w Kadłubie. Założone cele zostały zrealizowane a przewidywane rezultaty osiągnięte. Chociaż wszyscy powoli zapominamy o zimie i przyroda wokół nas potwierdza te spostrzeżenia, uczestnicy imprezy śmiało i odważnie pokazywali swoje umiejętności sportowe doskonalone w zimie w warunkach zupełnie odmiennych.
Zawody miały formę gier i zabaw, zaś uczestnicy prezentowali swoje możliwości i umiejętności sportowe wyćwiczone w warunkach prawdziwej zimy. W przerwie między zawodami uczestnicy otrzymali gorący posiłek. W imprezie uczestniczyli zawodnicy z:
—     Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem;
—     Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie;
—     Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie;
—     Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Strzeleckiego oraz Stowarzyszenie. Nagrody (karnety na basen) ufundowane przez Burmistrza Strzelec Opolskich zostały wylosowane przez dwie drużyny:
- Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
- Zespół Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich.

" ZIMA, ZIMA, ZIMA

PADA, PADA, PADA ŚNIEG,

JADĘ, JADĘ W ŚWIAT SANKAMI, SANKI DZWONIĄ DZWONECZKAMI,

DZYŃ, DZYŃ, DZYŃ"

 

ZDJĘCIA Z IMPREZY DOSTĘPNE W GALERII