Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organizacja typu non-profit powstała z inicjatywy nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie,
w odpowiedzi na trudną sytuację finansową naszej placówki wynikającą z polityki społeczno-ekonomicznej kraju.
Wpis do rejestru KRS uzyskaliśmy w maju 2008, zaś status Organizacji Pożytku Publicznego 28 listopada 2008 r. Powstaliśmy aby realizować wszystkie działania zapisane w Statucie na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie mieszkańców DPS, wspierać inicjatywy rehabilitacyjne, edukacyjne, socjoterapię społeczną, wspierać inicjatywy dotyczące modernizacji i adaptacji zaplecza socjalnego,
medycznego, rehabilitacyjnego, edukacyjnego Domu Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS.

Wiele pomysłów terapeutów pracujących w Kadłubie z osobami niepełnosprawnymi  nigdy nie zostało zrealizowanych z przyczyn finansowych. Dzisiaj mamy Stowarzyszenie, które pozyskuje pieniądze na wszelką aktywność DPS i  ZSS wybiegającą poza ramy statutowe tych placówek.
Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na realizację
każdego  pomysłu rozszerzającego ofertę opiekuńczą, rehabilitacyjną, edukacyjną a szczególnie społeczną  DPS.
Większość tych środków pochodzi z odpisu  1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Realizowane przez Stowarzyszenie projekty wspierane są finansowo przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich w ramach patronatu, Samorząd Województwa Opolskiego oraz wiele firm działających na terenie powiatu strzeleckiego Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym podatnikom, którzy już nam zaufali  i dokonali odpisu na rzecz naszej organizacji.
Dzięki tym środkom finansowym rozszerzyliśmy naszą działalność
na cały powiat strzelecki i województwo opolskie.

Uważamy, że nie zmienimy rzeczywistości osób niepełnosprawnych intelektualnie naszego regionu, ale możemy zrobić bardzo dużo, aby ta rzeczywistość tak bardo nie różniła się od tej poza placówką specjalistyczną.

Cześć pieniędzy przeznaczamy, zgodnie ze statutem organizacji na organizację form doskonalenia dla terapeutów pracujących z osobami niepełnosprawnymi w placówkach z opieką całodobową. Wiele trzeba inicjatywy a przede wszystkim wewnętrznej motywacji, aby być  dobrym opiekunem i terapeutą osób upośledzonych umysłowo.

Działamy dopiero 4 lata, ale mamy wiele sukcesów na arenie lokalnej, o których można przeczytać w sprawozdaniach w zakładce Informacje