TUTAJ ZNAJDZIESZ WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

Od  01 września 2015 roku rozpoczęło działalność Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” przy ul. H Pobożnego 1 w Strzelcach Opolskich, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie. Placówka posiada jeden oddział dla dzieci w wieku  od 3 lat do 7 lat.  W przedszkolu  realizowana jest podstawa programowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w małej grupie rówieśniczej oraz zajęcia dodatkowe: logopedyczne, rehabilitacyjne, psychologiczne oraz integracja sensoryczna i wiele innych ciekawych form terapii z zakresu rewalidacji społecznej. W przedszkolu realizowane są także zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla przedszkolaków, jak również dla dzieci nieobjętych opieką przedszkola. Placówka jest czynna od godz. 7.00 do 16.00. Finansowana jest ze środków Stowarzyszenia, darowizn, dotacji budżetowej i częściowo przez rodziców. Młoda i pełna zapału kadra - nauczyciele, terapeuci, personel medyczny  oraz personel pomocniczy, czuwają nad efektywną realizacją programów edukacyjno - terapeutycznych w taki sposób, aby zapewnić każdemu dziecku sukces.

 

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finasowemu ludzi, którzy życzliwie i z entuzjazmem zaakceptowali nasz pomysł. Na etapie projektowania przedsięwzięcia pomogli nam:

- Pan Jacek Lyka - dyrektor PPO ze Strzelec Opolskich,

- Państwo Maria i Raimund Adamietz z Kadłuba,

- Kaja Sp. z o. o ze Strzelec Opolskich,

- Pan Pyka Grzegorz  - Skup-Sprzedaż Artykułów Mięsnych z Jemielnicy,

- Firma „Regat” ze Strzelec Opolskich,

- Pan Piotr Trałka z Siedlca,

- Pan Paweł Więckowski Studio Meblowe Wistolm ze Strzelec Opolskich,

- Pan Sebastian Cembolista P.P.H.U. "S.C." Meble kuchenne z Dobrodzienia,

- Pani  Irena Sikora-Mysłek Przewodnicząca Koła Terenowego  Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarskiego w Częstochowie,

- Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z Warszawy.